არქივი

მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა (GRETA)

პროექტი ხელს უწყობს მთიან რეგიონებში ეკონომიკის გაძლიერებასა და შემოსავლების ზრდას. ის მუშაობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, საჯარო და კერძო სექტორის დაინტერესებულ მხარეებთან სამეგრელო-ზემო სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთსა და ზემო იმერეთის რეგიონებში. 3 მილიონი ევრო დამატეითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://gretaproject.ge/en