არქივი

საგრანტო პროგრამა არაკომერციული ბიზნესასოციაციებისთვის

“USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა” აცხადებს ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების საგრანტო პროგრამის ახალ რაუნდს: საგრანტო პროგრამა არაკომერციული ბიზნესასოციაციებისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვების მონაწილეებს შორის ბიზნეს-კავშირების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ დაეხმარება ღირებულებათა ჯაჭვების გაძლიერებას და მათ მდგრად განვითარებას. ორგანიზაციის ინსტიტუციური და ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარების გრანტი გაიცემა და განხორციელდება აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და აშშ-ის […]