ბიზნეს სესხი – თიბისი ბანკი

ბიზნეს სესხი – თიბისი ბანკი

სესხი თქვენი ბიზნესის განვითარებასა და ფინანსური სტაბილურობისათვის

ბიზნეს სესხი გულისხმობს მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების და ფიზიკური პირების დაფინანსებას 6,000,000 ლარამდე.

ბიზნეს სესხის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ:

  • საბრუნავი საშუალებების შევსებას;
  • ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებას;
  • სხვადასხვა ვალდებულებების დაფარვას;
  • ინვესტირებას ბიზნესის გაჯანსაღებისთვის ნებისმიერი მიზნით.

 

დეტალური ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: https://tbcbusiness.ge/ka/business-financing/working-capital/business-credit