დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში

დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში

წლების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტმა და ომმა უამრავ ადამიანს აიძულა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები. 90-იან წლებში ომის დასასრულს ბევრ იძულებით გაადგილებულ პირს სურდა საკუთარ სახლში დაბრუნება, თუმცა პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. მათ კი ვინც დაბრუნება შეძლეს მიხვდნენ რომ ადვილი არ არის ყველაფრის თავიდან დაწყება, განსაკუთრებით უძრავი ქონებისა და ფინანსური შესაძლებლობების დაკარგვის შემდეგ. იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით ASB საქართველომ, ამერიკის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო პროექტი.

მცირე გრანტებით, შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგებით, და სხვა აქტივობებით ჩვენ გვინდა გავაუმჯობესოთ სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა სამეგრელოსა და აფხაზეთის ადგილობრივი მაცხოვრებელთათვის.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები:

  • საგრანტო კონკურსი – 100 მცირე გრანტი იქნება გაცემული მოსახლების სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით;
  • შესაძლებლობების გაძლიერების ტრენინგი – 5 დღიანი ბიზნეს გეგმისა და სოციალური უნარების განვითარების ტრენინგი გაიმართება 180 კანდიდატისთვის.
  • ექსპერტული დახმარება – გრანტის მიმღები პირები ისარგებლებენ ექსპერტის უფასო კონსულტაციებით.
  • საარსებო წყაროების  განვითარების ცენტრების დაფუძნება – ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ცენტრი უზრუნველყოფს საარსებო წყაროებთან დაკავშირებული პროგრამების შეგროვებას (სამთავრობო, არასამთავრობო, კერძო სექტორის პროგრამები) და ინფორმაციის მიწოდებას, ასევე კონსულტაციებსა და რეკომენდაციებს ბიზნეს გეგმების შემუშავებისა და ფონდების მოძიების პროცესში.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: https://asb.ge/ge/projects/460-devnili-da-maspinzeli-temis-ekonomikuri-gazliereba-sakartveloshi