კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

წყარო: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

კონკურსის აბრევიატურა CS

 

კონკურსის მიზანი

კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მიზანია, კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა.

საპროექტო განაცხადი ტიპი ინსტიტუციური

 

კონკურსის ადმინისტრირება

2023 წლის 14 თებერვალი – 7 მარტი 18:00 საათამდე – პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია GMUS-ში;

2023 წლის 17 მარტი 18:00 საათამდე – კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში;

მარტი – რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

მარტი-აპრილი – შუალედური შედეგების გამოქვეყნება – ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ;

აპრილი-მაისი – პროექტების შეფასება კომისიის მეშვეობით, კომისიის შეფასების საფუძველზე შერჩეული დასაფინანსებელი და სათადარიგო პროექტების გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცება;

 

ჯგუფური კონსულტაციები:

14 თებერვალი, 21 თებერვალი – 16:00 საათი, დისტანციურად ვირტუალურ ფორმატში (რეგისტრაციის ბმული გამოქვეყნდება ამავე გვერდზე)

24 თებერვალი – ელექტრონულ ფოსტაზე შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა;

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები

 • საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 აგვისტოს №172/ნ ბრძანება
 • შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2023 წლის 7 თებერვლის N16 ბრძანება
 • დაფინანსების წესი

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო მასალები და დანართები

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო მასალები და დანართები

სამეცნიერო კვლევითი პროექტებისათვის

 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ(დანართი 2, ნიმუში) – ივსება GMUS-ში
 • საპროექტო წინადადება (დანართი 3) – ქართულ ენაზე
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 4, ნიმუში) – ქართულ ენაზე – ივსება GMUS-ში
 • პროექტის ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება (დანართი 5, ნიმუში) – ქართულ ენაზე – ივსება GMUS-ში
 • ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (დანართი 6) – ქართულ და ინგლისურ ენაზე
 • პროფესიული ბიოგრაფია (დანართი 7, ნიმუში) – ქართულ და ინგლისურ ენაზე – ივსება GMUS-ში
 • თანხმობის წერილი სხვა იურიდიული/ფიზიკური პირის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფის შესახებ (დანართი 8) – ქართულ და ინგლისურ ენაზე
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 9) – ივსება GMUS-ში
 • ბიუჯეტის კლასიფიკატორი (დანართი 10)

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის

 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ (დანართი 11, ნიმუში) – ივსება GMUS-ში
 • საპროექტო წინადადება (დანართი 12) – ქართულ ენაზე
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 13, ნიმუში ) – ქართულ ენაზე – ივსება GMUS-ში
 • პროექტის ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება (დანართი 14, ნიმუში) – ქართულ ენაზე – ივსება GMUS-ში
 • ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (დანართი 6) – ქართულ და ინგლისურ ენაზე
 • პროფესიული ბიოგრაფია (დანართი 7, ნიმუში) – ქართულ და ინგლისურ ენაზე – ივსება GMUS-ში
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 15) – ივსება GMUS-ში
 • ბიუჯეტის კლასიფიკატორი (დანართი 16)
 • სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი (დანართი 17)

 

 

ელექტრონული რეგისტრაციის ბმული

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) – პროექტების რეგისტრაციისათვის (ბმული)

 

ხშირად დასმული შეკითხვები

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები;
 • დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების გამოგზავნა ელ. ფოსტით cs@rustaveli.org.ge24/02/2023-მდე. ხშირად დასმული კითხვები პასუხებით გამოქვეყნდება ფონდის ვებგვერდზე და პერიოდულად განახლდება კონკურსის დასრულებამდე.

 

კოორდინატორები:

ეკატერინე მიქაუტაძე – პროგრამული საკითხები

მარიამ ხურციძე – პროგრამული საკითხები

 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: cs@rustaveli.org.ge

 

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!