ქალთა შრომითი უფლებების ადვოკატირება – ღია გრანტი

ქალთა შრომითი უფლებების ადვოკატირება – ღია გრანტი

ქალთა ფონდი საქართველოში აცხადებს საგრანტო კონკურსს ქალთა შრომით უფლებებზეპროექტის ფინანსური მხარდამჭერია „გენდერისა და თანასწორობის შესახებ დანიის ცოდნის ცენტრი“.

საგრანტო კონკურსის მიზანიამხარი დაუჭიროს ისეთ ინიციატივებსრომლებიც ემსახურება ქალთა გაძლიერებასქალთა შრომით უფლებებზე ცოდნის ამაღლებასა და ადვოკატირებასამ საკითხებთან დაკავშირებული პოლიტიკისპრაქტიკებისშეხედულებებისა და დამოკიდებულებების შეცვლასკონკურსის მიზანიააგრეთვეაღნიშნულ თემაზე მომუშავე ქალი უფლებადამცველების კოლექტიური მუშაობის წახალისებაარაფორმალურისადისკუსიო სივრცის შექმნა და სოლიდარობის გაღვივება.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

  • ქალთა და ტრანს ადამიანთა ადგილობრივ რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს;
  • ორგანიზაციებსრომლებიც მუშაობენ ქალთატრანსი ადამიანებისან შრომით უფლებებზე და რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ქალები;
  • ქალთა და ტრანს ადამიანების ორგანიზაციებსრომელთა ბიუჯეტი არ აღემატება $500 000-.

საგრანტო თანხის მაქსიმუმი შეადგენს 5800 ევრო. პროექტების ხანგრძლივობა 5 თვე.

ბიუჯეტის შევსების დროს გთხოვთ გაითვალისწინეთ პროექტის ფინანსური აუდიტის ხარჯი პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის 4%-ის ოდენობითაღნიშნული ხარჯი შეიტანეთ ბიუჯეტის ფორმის „4. სხვა ხარჯი“-ის განყოფილებაში „პროექტის ფინანსური აუდიტი“- სახელწოდებით.

კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთgrants@womenfundgeorgia.org

განსახილველი პროექტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 20 ივნისისაბოლოო გადაწყვეტილება დაფინანსების შესახებ ცნობილი გახდება 2022 წლის ივლისში.

საპროექტო განაცხადები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:

grants@womenfundgeorgia.org

სრული ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს