საგრანტო კონკურსი

საგრანტო კონკურსი

თანდართული ფაილი: rfa_001_6017393.zip
წყარო: USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამა

“USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამა” აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

“USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამა” აცხადებს საგრანტო განაცხადების მიღებას. გრანტების გაცემა და განხორციელება მოხდება USAID-ისა და აშშ-ის მთავრობის გრანტების მართვის რეგულაციებისა და USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამის გრანტების მართვის შიდა პოლიტიკის შესაბამისად (განაცხადის ფორმა იხილეთ დანართ A-ში).

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 6 მარტი. განმცხადებლებს ასევე შეუძლიათ კითხვების დასმა ელ-ფოსტის საშუალებით: grants@cnfageorgia.org 20 თებერვლამდე. საგრანტო განაცხადი შედგება ორი დოკუმენტისგან:

** დანართი A – საგრანტო განაცხადის ფორმა;
** დანართი B – სამიზნე თემების ჩამონათვალი.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი თანდართულ ფაილში.