სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)

სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)

სოფლის მეურნეობებს, კოოპერატივებსა და სხვა მცირე და საშუალო საწარმოებს საქართველოს სოფლებში შეუძლიათ მიიღონ მეტი შესაძლებლობები განვითარებისთვის და გაზარდონ ფინანსებზე წვდომა. პროექტი გასცემს გრანტებს  და ეხმარება საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეებს, გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანი, როგორც ადგილობრივ, ის საერთაშორისო სასოფლო -სამეურნეო ბაზრებზე.

12 მილიონი ევრო

მეტი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე:

https://open.undp.org/projects/00097870