სტარტაპ აგრო სესხი – თიბისი ბანკი

სტარტაპ აგრო სესხი – თიბისი ბანკი

თუ გსურთ დაიწყოთ ახალი საქმიანობა აგრობიზნესში და გჭირდებათ ფინანსური მხარდაჭერა, თიბისი მზად არის დაგეხმაროთ მიზნის განხორციელებაში. შეავსეთ სესხის განაცხადი, მიიღეთ სესხი გრძელვადიანი საშეღავათო პერიოდით, დასაფინანსებელი პროექტიდან მომავალში მისაღები შემოსავლების გათვალისწინებით.

სესხის პირობები

მიზნობრიობა ძირითადი და საბრუნავი საშუალებები, მრავალწლოვანი კულტურის ბაღების გაშენება
ვადა მაქსიმუმ 10 წელი
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 5 წელი ძირ თანხაზე (დამოკიდებულია დასაფინანსებელ საქმიანობაზე)
თანამონაწილეობა 30 % -დან დასაფინანსებელი პროექტის ჯამურ ღირებულებაში (არ მოითხოვება გარკვეული მრავალწლიანი კულტურების გაშენებისას)
გადახდის გრაფიკი  ინდივიდუალური
თანამონაწილეობის სახეები ფულადი სახსრები, მოპოვებული გრანტი, უკვე განხორციელებული ინვესტიციები
სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილოება გარკვეული ძირითადი საშუალებებისთვის სესხი გაიცემა „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროექტის ფარგლებში

სესხის მისაღებად საჭიროა:

  • განმცხადებელი იყოს საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, ან საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი;
  • საკუთრებაში ფლობდეს რეგისტრირებულ მიწას, რომელზეც აპირებს ინვესტიციის განხორციელებას
  • ჰქონდეს პრაქტიკული გამოცდილება სოფლის მეურნეობის შესაბამის დარგში

 

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://tbcbusiness.ge/ka/business-financing/startup-loans/startup-agri