არქივი

სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსების კონკურსი

სკოლებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობისა და მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბების მიზნით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო „სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსების“ კონკურსს აცხადებს. „სასკოლო კლუბების ინიციატივების დაფინანსების“ ფარგლებში სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლების მიერ წარმოდგენილ საგანმანათლებლო/შემეცნებითი, შემოქმედებითი და სპორტული მიმართულების ინიციატივებს. დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 2 000 ლარს. საჯარო და კერძო […]

საგრანტო კონკურსი – აჭარა

“აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა” აცხადებს საგრანტო კონკურსს RFA-040: “აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მსუბუქი მრეწველობის და ნარჩენების გადამუშავების სექტორებში მომუშავე კომპანიების პროდუქტიულობის, წარმოების შესაძლებლობების და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება”. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ და მომუშავე მსუბუქი მრეწველობის და ნარჩენების გადამუშავების სექტორებში მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ აპლიკანტს საგრანტო პროგრამით გადაეცემა პოლიეთილენის […]

სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა

ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა” (STAR Initiative) ფარგლებში, “კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)” აცხადებს მცირე გრანტების კონკურსს აჭარის რეგიონში ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, მუნიციპალური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მხარდასაჭერად. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომელსაც: გააჩნია აჭარის რეგიონში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება. მის მიერ შემოთავაზებული საპროექტო გუნდის […]