არქივი

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

“ევროპის ფონდი” აცხადებს საგრანტო კონკურსს განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფ შშპ პირთა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის ქვეყნის მასშტაბით (შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების გამოკლებით) ადგილობრივი შშმ თემისთვის აქტუალური პრობლემების მოსაგვარებლად ახლებური მიდგომების გამოყენებით. პრიორიტეტი მიენიჭება იმ ინიციატივებს, რომელიც მოიაზრებს შშმ ახალგაზრდებისა და ქალების ჩართულობას და მათი სპეციფიკური პრობლემების მოგვარებას. კონკურსი მიზნად ისახავს მცირე გამოცდილების მქონე ორგანიზაციების […]