არქივი

მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის ფარგლებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოში აშენებული რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მიმართულებით განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია 2022 წლის 5 ოქტომბრამდე   ახალქალაქის, დმანისისა და წალკის მუნიციპალიტეტებში ასაშენებელი რძის გადამამუშავებელი საწარმოების მიმართულებით, განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია 2022 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით პროგრამის ფარგლებში, პოტენციური ბენეფიციარის მიერ შევსებული განაცხადის ფორმა, სააგენტოს მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტაციასთან ერთად მიიღება მატერიალური სახით, სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში საქმისწარმოების სამსახურის […]