არქივი

მცირე საგრანტო კონკურსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

საგრანტო წინადადების შესახებ კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის “მოსწავლეთა ხმა – სკოლებსა და ადგილობრივ თემში სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა”. “ევროპის საბჭოს” პროექტის “დემოკრატია იწყება სკოლაში – მოსწავლეთა ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში სკოლასა და ადგილობრივ თემში” ფარგლებში აცხადებს საპროექტო განაცხადების შესახებ კონკურსს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის. ორგანიზაციებმა სკოლებთან თანამშრომლობით უნდა შეიმუშაონ და განახორციელონ პროექტები, რომლებიც მიმართული იქნება სკოლებსა […]