დასრულებული პროექტები

სათაურიუნიკალური კოდიწყარობოლო ვადარეგიონებიდარგებიgranti_kategoria_hfilterdargebi_hfilter
30 000 ლარიანი გრანტი მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშესაწყობად00020აწარმოე საქართველოში11.04.2022, , , sakharthvelos-masshtabithbiznesi vachroba mrecveloba carmoeba
თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის00000GITA18.04.2022, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi startapi carmoeba
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა00001სოფლის განვითარების სააგენტო 31.05.2022, , , , , guria imerethi kakhethi racha-lechkhumi khvemo-svanethiinphrastrukhtura-da-mshenebloba samokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
“მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის” სახელმწიფო პროგრამა00002სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 03.06.2022, , , , imerethi racha-lechkhumi samegrelo-zemo-svanethi samtskhe-javakhethi khvemo-svanethiagro-biznesi
სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში (SEAG)00003MERCY CORPS01.07.2022, , kakhethi samtskhe-javakhethi khvemo-kharthlibiznesi
GITA_ს 15 000 ლარამდე გრანტი00005GITA02.11.2022, sakharthvelos-masshtabithinovatsiuri-idea startapi
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა – „ახალგაზრდა მეწარმე“00004საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.31.12.2022sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi
ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში00006UNDP01.01.2023sakharthvelos-masshtabithbiznesi
სტარტაპ საწარმო სესხი – თიბისი ბანკი00007თიბისი ბანკი30.12.2023, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba carmoeba
სტარტაპ აგრო სესხი – თიბისი ბანკი00019თიბისი ბანკი30.12.2023, , , sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi biznesi mrecveloba carmoeba
სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი00008თიბისი ბანკი30.12.2023, , , sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba sastumro carmoeba
სტარტაპ რესტორანი სესხი – თიბისი ბანკი00009თიბისი ბანკი30.12.2023, , , sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba restorani carmoeba
ბიზნეს სესხი – თიბისი ბანკი00010თიბისი ბანკი30.12.2023, , sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi biznesi mrecveloba
სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)00011EU4Businesses30.11.2022, sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba
სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)00012EU4Businesses30.11.2022, sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba
მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა (GRETA)00013EU4Businesses30.09.2022 , sakharthvelos-masshtabithbiznsi mrecveloba
ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი კლიმატის ცვლილებისთვის (Fintecc) – ევროკავშირი კლიმატისთვის ფანჯარა00014EU4Businesses16.06.2026, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi tech phinansebi
ქალი სტარტაპერი – საქართველოს ბანკი00015საქართველოს ბანკი31.12.2023, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba startapi
დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში00016ASB საქართველო 31.12.2023, , , sakharthvelos-masshtabithganathleba metsniereba samokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba treningi
ქალი სტარტაპერი – საქართველოს ბანკი00017საქართველოს ბანკი31.12.2023, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba startapi
ღია კარის გრანტები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და არარეგისტრირებული მოქალაქეთა ჯგუფებისთვის00018USAID30.09.2022sakharthvelos-masshtabitharasamthavrobo-organizatsiebi-da-araregistrirebuli-mokhalakhetha-jguphebi
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (შემნახველი საწარმოების კომპონენტი)00021სოფლის განვითარების სააგენტო sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი)00022სოფლის განვითარების სააგენტო sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi
დანერგე მომავალი00023სოფლის განვითარების სააგენტო sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi
შეღავათიანი აგროკრედიტი00024სოფლის განვითარების სააგენტო sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi
მცირე საგრანტო კონკურსი განვითარებადი სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად00025ევროპის ფონდიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
იდეადრომი: სტარტაპიდეების კონკურსი + ერთკვირიანი ტრენინგები00026კომუნიკაციების კომისია, sakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba startapi
კონკურსი სავენტილაციო-გამაცივებელი სისტემის შესყიდვაზე00027ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithinphrastrukhtura-da-mshenebloba
საგრანტო კონკურსი: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების საკითხების მონიტორინგი და ადვოკატირება00028ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
კონკურსი მზის პანელების შესყიდვაზე00029ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
Canada Fund for Local Initiatives00030Canada Fund for Local Initiatives, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi samokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba carmoeba
ღია საგრანტო კონკურსი ინოვაციების და გამოწვევების გრანტებზე00031ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ტრატეგ. მხარდაჭერისა და პოლიტიკის კვლევის საგრანტო პროგრამა00032ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
Startup Germany Tour 202200033გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi startapi carmoeba
მცირე გრანტები საპილოტე რეგიონებისთვის (30 000 ლარამდე)00034GITA, , , , , , guria imerethi kakhethi racha-lechkhumi khvemo-svanethibiznesi mrecveloba carmoeba
ინოვაციური მეწარმეობის საგრანტო პროგრამა საპილოტე რეგიონებში (100 000 ლარამდე)00035GITA, , , , , , guria imerethi kakhethi racha-lechkhumi khvemo-svanethibiznesi mrecveloba carmoeba
კონკურსი სამაცივრე აგრეგატების შესყიდვაზე00036ჯობს.ჯი, sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi mrecveloba
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში00037ჯობს.ჯი, sakharthvelos-masshtabithmrecveloba sophlis-meurneoba
Hardware StartUP ინკუბატორი 202200038GITA, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi startapi carmoeba
საპროექტო განაცხადების კონკურსი ბიზნეს კომპანიებისთვის00039ჯობს ჯი, , , , guria kakhethi khvemo-kharthlibiznesi samokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba carmoeba
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა00040სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო , sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi carmoeba
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა00041სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო , , sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi biznesi carmoeba
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა00042სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო , , , sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi biznesi mephutkreoba mrecveloba
სოფლად ქალების მიერ მართული ბიზნესების მხარდაჭერა00043ჯობს.ჯი, sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba
საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად00044ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე არაკომერციული, არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის00045ICMPD.ORGsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
კონკურსი სასამართლოსა და აკადემიის ჩართულობის პროექტებისთვის00046ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ქალთა შრომითი უფლებების ადვოკატირება – ღია გრანტი00047ქალთა ფონდი საქართველოში sakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ბიზნეს ასოციაციების მხარდაჭერა სანრგ მეურნობების კლასტერის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით00048ჯობს.ჯი, , sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi inphrastrukhtura-da-mshenebloba carmoeba
მონაწილეთა შერჩევა RDYE სამეწარმეო პროგრამისთვის00049MERCY CORPS, , , , mtskhetha-mthianethi samtskhe-javakhethi khvemo-kharthli shida-kharthliagro-biznesi sasmeli-da-sakvebi-produkhtebi
საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად00050ევროპის ფონდიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი: საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა00051ევროპის ფონდიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხუთწლიანი პროგრამა, დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის00052ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
კონკურსი ბუღალტრული აღრიცხვის აუთსორსინგსა და გაციფრულებაზე00053ჯობს ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
კონკურსი ავტომატური წიბოს მისაკრავი დანადგარის შესაძენად00054ჯობს ჯი, sakharthvelos-masshtabithinphrastrukhtura-da-mshenebloba carmoeba
კონკურსი ფემინისტური ადვოკატირების გრანტებზე00055ჯობს ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი სოციალური საწარმოებისთვის00056ჯობს.ჯი, , , guria kakhethi khvemo-kharthlibiznesi samokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი სათემო პროექტების მხარდასაჭერად00057ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავება ელექტრონული კომერციის ეკოსისტემაში ჩართვისათვის00058ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithinovatsiuri-tekhnologiebi
მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა00059საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, dushethimerdzeveoba sophlis-meurneoba
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა00060სოფლის განვითარების სააგენტო , gorimephutkreoba sophlis-meurneoba
საგრანტო კონკურსი00061ჯობს.ჯი, , , , kheda khulomomsakhurebis-sphero mtsire-carmoeba shephuthva khelnakethi-nivthebi
ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენცია00062ქალთა ფონდი საქართველოში , , , , imerethi kakhethi racha-lechkhumi khvemo-svanethi khvemo-kharthlisamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების, ქალთა და ლგბტქი+ ორგანიზაციებისთვის საქართველოში00063ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
Call for Proposal FOR GRANT COMPETITION FOR SUPPORTING TOURISM SUPPLY CHAIN GREENING IN RURAL AREAS00064UNDPsakharthvelos-masshtabithturizmi
ენერგოეფექტური სახალხო გამოგონებების კონკურსი00065UNDP, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi gamogoneba carmoeba
გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი00066შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი sakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის00067ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი არასამეწარმეო მედია ორგანიზაციებისთვის00068საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის (GCSD), , kakhethi samtskhe-javakhethi khvemo-kharthlisamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
2022 წლის სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშემწყობ სამეცნიერო კვლევით საგრანტო კონკურსს00069შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი sakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო პროგრამა „სოფლად ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით“00070ევროკავშირისა  და გაეროს განვითარების პროგრამა ENPARDkhedisa-da-khulos-munitsipalitetisamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
EU4Culture კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის მობილობის გრანტების ახალ კონკურსს იწყებს00071EU4Culturesakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
Supporting Local Business to Organize the Freeride World Tour Qualifier Events in Ski and Snowboard Disciplines00072ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის სოციალური ანგარიშვალდებულების და მოქალაქეთა ჩართულობის ინიციატივების მხარდასაჭერად00073ჯობს.ჯი, , , , , , guria imerethi mtskhetha-mthianethi racha-lechkhumi samegrelo-zemo-svanethi khvemo-svanethi khvemo-kharthlisamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა00074სოფლის განვითარების სააგენტო sakharthvelos-masshtabithagro-biznesi
საგრანტო პროგრამა ომით დაზარალებული ქალების მხარდასაჭერად00075ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა00076ჯობს.ჯიacharasamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საგრანტო კონკურსი სათამაშოების საერთაშორისო გამოფენაზე00077ჯობს.ჯი, sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba
საგრანტო კონკურსი-ბიზნესების ციფრული ტრანსფორმაცია00078ჯობს.ჯი, sakharthvelos-masshtabithgamogoneba tsiphruli-samqharo
მიკრო და მცირე მეწარმეების განვითარების ხელშეწყობა00079ჯობს.ჯი, , sakharthvelos-masshtabithbiznesi mrecveloba mtsire-carmoeba
EU რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი00080ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
პროფ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის00081ჯობს.ჯიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის00082GITAsakharthvelos-masshtabithstartapi
აქსელერაციის პროგრამა00083Startup Georgia, sakharthvelos-masshtabithinovatsiuri-idea startapi
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა00084სოფლის განვითარების სააგენტო sakharthvelos-masshtabithsophlis-meurneoba
საპროექტო განაცხადების კონკურსი ბიზნეს კომპანიებისთვის00085საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, , , guria kakhethi khvemo-kharthlibiznesi carmoeba
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა00086სოფლის განვითარების სააგენტო , sakharthvelos-masshtabithbiznesi carmoeba
ინტერესის გამოხატვის კონკურსი მოქმედი სოც. საწარმოებისთვის00087სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის00088სოფლის განვითარების სააგენტო , , lagodekhi marneulisasathbure-sistemebi sophlis-meurneoba
საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად00089ევროპის ფონდიsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა00090სოფლის განვითარების სააგენტო , , , , , akhalkhalakhi dmanisi dushethi calkamerdzeveoba mesakhonleobis-ganvithareba sophlis-meurneoba
“ინტერსექციური ფემინისტური მოძრაობის განვითარება საქართველოში00091ქალთა ფონდი საქართველოში sakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ღია საგრანტო კონკურსი ინოვაციებისა და გამოწვევების გრანტებზე00092USAIDsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის მიმართულებით საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება00093GCSDsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
CfP: Social and Econ. Empowerment of Women Domestic Workers00094UN Womensakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ლგბტქი თემის გაძლიერება საქართველოში00095გაეროს განვითარების პროგრამაsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინკლუზიის ხელშეწყობა00096გაეროს განვითარების პროგრამაsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ეროვნული უმცირესობების თანასწორობის ხელშეწყობა00097გაეროს განვითარების პროგრამაsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
ღია საგრანტო პროგრამები00098East-West Management Institutesakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba
USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2022 წლის ოქტომბრის საგრანტო კონკურსი00099USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამაsakharthvelos-masshtabithsamokhalakho-sazogadoebis-ganvithareba

It is possible to hire someone to aid you with your writing speedily if it is something you need urgently. Be sure that you choose the most reliable writing service. Also, you should check whether the company is credible. They should also have excellent satisfaction ratings and be associated with a reputable organisation. Additionally, the service is required do my essay to accept credit cards as well as will give you a full refund if aren’t happy with the service. There are a variety of reasons to choose a writing service that aren’t listed here, but these are the top fivereasons to choose a writing service: