არქივი

საგრანტო პროგრამა „სოფლად ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით“

ევროკავშირმა  და გაეროს განვითარების პროგრამამ  ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში ბათუმის ბინზეს ინკუბატორთან ერთად დაიწყო საგრანტო სქემის განხორციელება სოფლად ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის მიზნით. საგრანტო სქემა ვრცელდება შემდეგ  სფეროებზე: მცირე წარმოება, ხელნაკეთი ნივთები, შეფუთვა/დაპაკეტება და მომსახურების სფერო. შემოთავაზებული საგრანტო მოცულობებია: მცირე საგრანტო სქემა გრანტის მაქსიმალური მოცულობა 8000 ლარი, ბენეფიციარის ფულადი თანამონაწილეობა 10% (გრანტი 90%-მდე) მსხვილი საგრანტო სქემა […]