ჩვენ შესახებ

Granti.ge წარმოადგენს პლატფორმას, სადაც გაერთიანებულია საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფო და კერძო დონორების მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამები და კონკურსები. პლატფორმაზე თქვენ შეძლებთ მოიძიოთ თქვენთვის საინტერესო მიმართულების გრანტებისა და კონკურსების შესახებ დეტალური ინფორმაცია.
Granti.ge წარმოადგენს ფინანსური სერვისების საერთაშორისო კომპანიის Kudos Georgia-ს პროდუქტს. Kudos Georgia-ს კონსულტანტები უზრუნველყოფენ თქვენს საჭიროებაზე მორგებული, კვალიფიციური საგრანტო აპლიკაციების და ბიზნეს გეგმების მომზადებას.
granti-_1_