არქივი

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა

თუ ხართ დაინტერესებული ჩაის წარმოებით, სახელმწიფო გთავაზობთ თანადაფინანსებას გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციისთვის. პროგრამის მიზნები საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის გამოყენება. ადგილობრივი და ბიო ჩაის წარმოების ხელშეწყობა. ჩაის ექსპორტის გაზრდა. კერძო და სახელმწიფო, გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია. ახალი სამუშაო ადგილების შექმა  და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამის ზოგადი პირობები კერძო და სახელმწიფო ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება. […]