კონკურსი სავენტილაციო-გამაცივებელი სისტემის შესყიდვაზე

კონკურსი სავენტილაციო-გამაცივებელი სისტემის შესყიდვაზე

Land O`Lakes Venture37 is pleased to announce RFQ: Purchasing ventilation-cooling system.

Date Issued: 5/13/2022
Issuing Office: Tbilisi, Georgia
Closing Date: 17:00 Georgian Local Time on 6/03/2022

See full text of this announcement in the attached file