საგრანტო კონკურსი საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე არაკომერციული, არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

საგრანტო კონკურსი საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე არაკომერციული, არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ICMPD აცხადებს საგრანტო კონკურსს საქართველოში მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე არაკომერციული, არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 11 ივლისი, ვენის ადგილობრივი დროით 17:00

წინადადებების გამოძახების სახელმძღვანელო მითითებები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქ:

ინგლისურენოვანი განაცხადი

განაცხადის შაბლონები და ყველა სხვა შესაბამისი დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ICMPD ელექტრონული განაცხადის პლატფორმაზე რეგისტრაციისთანავე.