სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)

სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში (ENPARD III)

პროექტის მიზანია სოფლებში სიღარიბის შემცირება, სოფლის განვითარების ხელშეწყობა და სოფლად მცხოვრები ადამიანებისათვის მეტი შესაძლებლობების შექმნა. პროექტი პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომლებიც ანელებს სოფლის განვითარებას და ზიანს აყენებს ადგილობრივ მოსახლეობას. მისი მიზანია გააუმჯობესოს სოფლის განვითარების პოლიტიკის მართვა და სოფლის ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, დასაქმება და მომსახურება. პროექტი ასევე მხარს უჭერს უფრო მდგრადი გარემოსდაცვითი პრაქტიკის დამკვიდრებას საქართველოს მიზნობრივ რაიონებში, მათ შორის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.

10 მილიონი ევრო

მეტი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე:

https://open.undp.org/projects/00097870