სტარტაპ საწარმო სესხი – თიბისი ბანკი

სტარტაპ საწარმო სესხი – თიბისი ბანკი

თუ გსურთ საწარმოო საქმიანობის წამოწყება და გჭირდებათ მიწის, შენობის, ინვენტარისა თუ სხვა ხარჯების დაფინანსება, შეავსეთ განაცხადი და მიიღეთ 1,000,000 ლარამდე მოცულობის სესხი თქვენზე მორგებული პირობებით

მიზნობრიობა

  • საბრუნავი საშუალებების შეძენა, დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა და მათ გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები
  • წარმოებასთან დაკავშირებული ავტოტრანსპორტის შეძენა
  • საერთაშორისო ბრენდის („ფრენჩაიზინგის“) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადების დაფინანსება
  • მიწისა და შენობის შეძენა
  • შენობის მშენებლობა/რემონტი
  •  საწარმოსთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დაფინანსება.

სესხის პირობები

მოცულობა მაქსიმუმ 1,000,000 ლარი
უზრუნველყოფის გარეშე მაქსიმუმ 500,000 ლარი (სახელმწიფო საგარანტიო სქემის ფარგლებში)
ვადა მაქსიმუმ 120 თვე
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 24 თვე
თანამონაწილეობა  20%
გადახდის გრაფიკი ინდივიდუალური

200 000 ლარამდე სესხების გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

 

დეტალურად იხილეთ ბმულზე: https://tbcbusiness.ge/ka/business-financing/startup-loans/startup-enterprise