სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი

სტარტაპ სასტუმრო სესხი – თიბისი ბანკი

თუ თქვენ გაქვთ სურვილი წამოიწყოთ სასტუმრო ბიზნესი და გჭირდებათ ფინანსური მხარდაჭერა, შეავსეთ განაცხადი, მიიღეთ სასურველი თანხა და დაიწყეთ თქვენი ბიზნესის განვითარება დღესვე.

თიბისის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში სასტუმროების და ზოგადად HORECA ბიზნესის განვითარებას. სწორედ ამიტომ, გთავაზობთ სესხს გამარტივებული პროცედურით!

პროექტის ფარგლებში ფინანასდება კომპანიები, რომელთაც სურთ ახალი სასტუმროს შეძენა, მშენებლობა, გარემონტება და მოწყობა სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის.

 

სესხის პირობები

მიზნობრიობა შენობის, მიწის, ავეჯის და ინვენტარის შეძენა, მშენებლობა, რემონტი, „ფრენჩაიზინგის“ ხელშეკრულება და სხვა ხარჯების დაფინანსება
ვადა მაქსიმუმ 12 წელი
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 2.5 წელი
გადახდის გრაფიკი  ინდივიდუალური

სესხის მისაღებად საჭიროა:

 • გქონდეთ გამოცდილება ტურიზმის ან სასტუმროს მენეჯმენტის მიმართულებით, ან გყავდეთ კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული გუნდი;
 • თანამონაწილეობა 40%, რომელიც შეიძლება იყოს:
  • ფულადი სახსრები – დანაზოგი ან ბიზნეს ამონაგები;
  • მოპოვებული გრანტი;
  • პროექტის განსახორციელებლად შეძენილი:
   • მიწა ან შენობა-ნაგებობები ძირითადი საშუალებები სხვა აქტივები;
   • მშენებლობა/რემონტში განხორცილებული ინვესტიციები.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://tbcbusiness.ge/ka/business-financing/startup-loans/startup-hotel